Dự án

Nhân viên

Tỉ doanh thu

Năm kinh nghiệm

Dự án

Nhân viên

Tỉ doanh thu

Năm kinh nghiệm

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Thủy lợi – Thủy điện

Hạ tầng giao thông

Thương mại & Cho thuê thiết bị

Đối tác