Năng lực tư vấn

HỒ SƠ NĂNG LỰC TƯ VẤN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

 

 

 

 

I.  Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC - Tổng dự án, Dự toán Dự án đầu tư xây dựng Trường trung học Công nghệ lương thực thực phẩm (nhà thầu chính):

       - Chủ đầu tư: Trường trung học Công nghệ lương thực thực phẩm; Địa chỉ: Số 296 - Lưu Hữu Phước - P15 - Q8 - TP Hồ Chí Minh.

       - Giá trị hợp đồng: 1.982.910.000 đồng.

       - Công trình cấp II.

 

II.  Thiết kế BVTC nhà công vụ khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Ban QLDA dân dụng tỉnh Lạng Sơn:

       - Giá trị hợp đồng: 1.300.637.000 đồng.

       - Công trình cấp II.

 

III.  Thiết kế BVTC nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn:

       - Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

       - Giá trị hợp đồng: 681.000.000 đồng.

       - Công trình cấp III.

 

IV.  Thiết kế BVTC Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn:

       - Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

       - Giá trị hợp đồng: 677.975.000 đồng.

       - Công trình cấp III.

 

V.  Thiết kế BVTC Xây dựng và mở rộng Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền Trung:

       - Chủ đầu tư: Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi Miền Trung.

       - Giá trị hợp đồng: 627.629.000 đồng.

       - Công trình cấp III.