Công trình Đập dâng và Kênh chính Tân Mỹ

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT, Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận nghe Ban QL xây dựng thuỷ lợi 7 báo cáo công trình Đập dâng và Kênh chính Tân Mỹ