Công trình thủy lợi, hồ chứa nước Ia Mơr – Gia Lai

previous arrow
next arrow
Slider
Dự án: Công trình thủy lợi, hồ chứa nước Ia Mơr – Gia Lai

Chủ đầu tư: BQLDA DTXD Thủy Lợi 8; Gia Lai

Địa điểm: xã Ia Mơr , huyện Chư Prong, Gia Lai