Triết lý kinh doanh

TẦM NHÌN

Tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, Vinacco hướng tới mô hình Tổng Công ty đa ngành, trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời nâng cao và mở rộng cơ hội kinh doanh, hợp tác, đầu tư, tại các lĩnh vực và thị trường tiềm năng.

 


SỨ MỆNH

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của những chương trình, chiến lược do Tổng Công ty thực hiện sẽ đóng góp vào sự phát triển chung nền kinh tế, mở rộng cơ hội giao thương, hợp tác trong nước và khu vực. Với vai trò là nhà kiến tạo, VINACCO cam kết phát huy sức mạnh quản lý, kinh nghiệm và công nghệ để đem lại chất lượng, hiệu quả tối ưu cho mọi đối tác.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp – Tận tâm – Uy tín là những yếu tố hàng đầu mà VINACCO luôn hướng tới trong quá trình phát triển. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp được coi là nền tảng của sự phát triển bền vững. Luôn thấu hiểu, tạo niềm tin và giữ gìn uy tín với khách hàng, đối tác và cổ đông.