TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ : Số 68 Đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại : 024 3 8693992    Fax :  024 386 93689
Email : tchc.vinacco@gmail.com
Website : http://vinacco.vn