Dự án kênh thải nước làm mát nhiệt điện Vĩnh Tân

Kênh thải nước làm mát nhiệt điện Vĩnh Tân 3
Kênh thải nước làm mát nhiệt điện Vĩnh Tân 2
10
previous arrow
next arrow
Kênh thải nước làm mát nhiệt điện Vĩnh Tân 3
Kênh thải nước làm mát nhiệt điện Vĩnh Tân 2
10
previous arrow
next arrow
Dự án: Dự án kênh thải nước làm mát nhiệt điện Vĩnh Tân

Chủ đầu tư: BQL dự án nhiệt điện Thái Bình

Địa điểm: Thái Thụy, Thái Bình