Dự án thi công xây lắp hạng mục bãi thải xỉ & đường ra bãi thải xỉ – Nhiệt điện Thăng Long

Nhiệt điện Thăng Long 2
Nhiệt điện Thăng Long 3
Nhiệt điện Thăng Long 1
Nhiệt điện thăng long 4
previous arrow
next arrow
Nhiệt điện Thăng Long 2
Nhiệt điện Thăng Long 3
Nhiệt điện Thăng Long 1
Nhiệt điện thăng long 4
previous arrow
next arrow
Dự án: Thi công xây lắp hạng mục bãi thải xỉ & đường ra bãi thải xỉ – Nhiệt điện Thăng Long

Chủ đầu tư: Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long

Địa điểm: Hoành Bồ, Quảng Ninh