Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

thủy lợi tân mỹ 1
thủy lợi tân mỹ 3
thủy lợi tân mỹ 4
previous arrow
next arrow
thủy lợi tân mỹ 1
thủy lợi tân mỹ 3
thủy lợi tân mỹ 4
previous arrow
next arrow
Dự án: Hệ thống Thủy lợi Tân Mỹ

Chủ đầu tư: BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi

Địa điểm: Tỉnh Ninh Thuận