Công trình thủy lợi, hồ chứa nước Ia Mơr – Gia Lai

14
13
previous arrow
next arrow
Dự án: Công trình thủy lợi, hồ chứa nước Ia Mơr – Gia Lai

Chủ đầu tư: BQLDA DTXD Thủy Lợi 8; Gia Lai

Địa điểm: xã Ia Mơr , huyện Chư Prong, Gia Lai