Công trình nạo vét, chỉnh trị Kè sông Ninh Cơ

Nạo vét chỉnh trị kè sông Ninh Cơ 3
Nạo vét chỉnh trị kè sông Ninh Cơ 2
Nạo vét chỉnh trị kè sông Ninh Cơ 1
Nạo vét chỉnh trị kè sông Ninh Cơ 3
Nạo vét chỉnh trị kè sông Ninh Cơ 2
Nạo vét chỉnh trị kè sông Ninh Cơ 1
previous arrow
next arrow
Dự án: Công trình nạo vét, chỉnh trị Kè sông Ninh Cơ

Chủ đầu tư: BQL các dự án đường thủy ( PMU-W )

Địa điểm: Nam Định