Mê Linh Plaza Thanh Hoá

49E444A5-BEDE-4837-AB33-984B2620325C
3A560460-A996-4DBF-9F14-EE254C2FB2B4
E2A281C2-916D-45CC-A20C-DA95D2DB2C68
previous arrow
next arrow
Dự án: Mê Linh Plaza Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Cty CPXD đô thị Hồng Hà số 1 VN ( Thanh Hóa )

Địa điểm: Phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa